© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Rozdiel približných čísel

Vypočítajte rozdiel približných čísel p1, p2, p3... a odhadnite absolútnu hodnotu rozdielu, ak viete akým zaokrúhlením tieto približné čísla vznikli.
p1 = 700
p2 = 570
približné čísla p1, p2 sú zaokrúhlené na desiatkyp1−p2 = ±
p1 = 33 000
p2 = 27 100
p3 = 1 700
p4 = 23 000
približné čísla p1, p2, p3, p4 sú zaokrúhlené na stovkyp1+p2−p3−p4 = ±
p1 = 37 000
p2 = 29 000
p3 = 11 000
p4 = 14 000
p5 = 5 000
p6 = 1 000
približné čísla p1, p2, p3, p4, p5, p6 sú zaokrúhlené na tisíckyp1−p2+p3−p4+p5−p6= ±
p1 = 87
p2 = 29
p3 = 10
približné čísla p1, p2, p3 sú zaokrúhlené na jednotkyp1−p2−p3= ±Odhadnite absolútnu chybu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na stovky
Odhadnite absolútnu chybu rozdielu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na desatiny
Odhadnite absolútnu chybu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na desiatky
Odhadnite absolútnu chybu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na celé čísla
Odhadnite absolútnu chybu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na stotiny
Odhadnite absolútnu chybu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na tisícky
Odhadnite absolútnu chybu rozdielu dvoch čísel zaokrúhlených na desiatky