© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Absolútna chyba približného čísla

Do prázdnych políčok vyplň podľa vzorového prvého riadku chýbajúce údaje.
P = presné číslo
p = približné číslo
Δ= absolútna chybaP = p ± Δp − Δ ≤ P ≤ p + Δ
P = 2,1 ± 0,21,9 ≤ P ≤ 2,3
P = 12,9 ± 0,3≤ P ≤
P = 1,03 ± 0,04 ≤ P ≤
P = 31 ± 0,5 ≤ P ≤
P = 42 100 ± 35 ≤ P ≤
P = ± 2,4 ≤ P ≤ 3,2
P = ± 1,5 ≤ P ≤ 2,2
P = ± 1,2 ≤ P ≤ 1,35
P = ± 20,02 ≤ P ≤ 20,03