© Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Počítanie s približnými číslami

V praxi sa pri počítaní s približnými číslami používa zjedodušený zápis výsledku:
- odhad absolútnej chyby sa zaokrúhli na jednu platnú číslicu nahor,
- približné číslo sa potom zaokrúhli na taký rád (desatiny, jednotky, tisícky...), na aký sme zaokrúhlili odhad chyby.

Výsledok zapíšte zjednodušeným zápisom s odhadom chyby uvedenom na jednu platnú číslicu, pri zápise oddeľujte cifry: 12 000 miesto 12000 apod.
Úloha č. 1
Približná vzdialenosť medzi európskymi mestami je uvedená v nasledujúom zozname s presnosťou na desiatky km. Akú vzdialenosť by sme prekonali na výlete z Bratislavy do Paríža?
Bratislava - Viedeň ... 80 km
Viedeň - Budapest ... 240 km
Budapest - Záhreb ... 310 km
Záhreb - Miláno ... 530 km
Miláno - Paríž ... 850 km
± km
Úloha č. 2
Predpokladané náklady na výstavbu odchodného centra sú približne 43,5 mil. eur. S akými nákladmi môže počítať developer, ktorý plánuje vystavať 5 obchodných centier v najväčších mestách Slovenska.
± eur
Úloha č. 3
Najdlhší pretek v konských dostihoch nesie názov Mongol Derby. V tomto preteku súťažiaci prekonajú vzdialenosť približne 833 km. Uveďte túto dĺžku v míľach. Vieme, že 1 km = 1,609 344 mi. Pri zápise výsledku použite dohodu o zaokrúhľovaní odhadu chyby na jednu platnú číslicu.
± mi
Úloha č. 4
Kapacita palivovej nádrže Boeingu 787-9 je 3,05.104 UK galónov. Jeden UK galón je presne 4,546 09 litra. Zapíšte kapacitu palivovej nádrže Boeingu 787-9 v litroch (použite dohodu o zaokrúhľovaní odhadu chyby na jednu platnú číslicu).
±
Úloha č. 5
Výdatnosť jednej erupcie gejzíru v Herľanoch je asi 6,0 .102 hl. Koľko je to to barelov (bl), ak 1 hl = 0,628981 bl. Použite dohodu o zaokrúhľovaní odhadu chyby na jednu platnú číslicu.
± barelov
Úloha č. 6
Okruh na pretekoch F1 má dĺžku 1,89 . 103 yardov. Koľko to je metrov, ak 1 yard = 0,9144 m. Pri zápise výsledku použite dohodu o zaokrúhľovaní odhadu chyby (na 1 platnú číslicu):
± m