© Gabriela Kövesiová, 2015

Približné čísla

Falošná presnosť

V praxi sa pri počítaní s približnými číslami používa zjedodušený zápis výsledku:
- odhad absolútnej chyby sa zaokrúhli na jednu platnú číslicu nahor,
- približné číslo sa potom zaokrúhli na taký rád (desatiny, jednotky, tisícky...), na aký sme zaokrúhlili odhad chyby.
Príklad: namiesto vypočítaného 176,285751...±6,158 zapíšeme 176...±7
Výsledok zapíšte zjednodušeným zápisom, pri zápise oddeľujte cifry: 12 000 miesto 12000 apod.
Astronomická jednotka (AU) je jednotka dĺžky, približne sa rovná priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Jej približná hodnota je 149 600 000 km
Planéta Merkúr je od Slnka vzdialená 0,387 098 93 AU.Merkúr ... ± km
Planéta Venuša je od Slnka vzdialená 0,723 331 99 AU.Venuša ... ± km
Mars je od Slnka vzdialený 1,523 662 31 AU.Mars ... ± km
Jupiter je od Slnka vzdialený 5,203 363 01 AU.Jupiter ... ± km
Saturn je od Slnka vzdialený 9,537 070 32 AU.Saturn ... ± km
Urán je od Slnka vzdialený 19,191 263 93 AU.Urán ... ± km
Neptún je od Slnka vzdialený 30,068 963 48 AU.Neptún ... ± km