© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2023

Operácie s intervalmi

Rozdiel a doplnok

Vyberte správne zapísaný výsledný interval z rozbaľovacieho menu.
<1; ∞) − <−1; 2>
(−1; 2>'R =
(−1; ∞) − (−∞; 2) =
(−1; ∞)'R =
(−∞; 1>'R =
<−1; 2) − <1; 3) =