Odmocniny

Čiastočné odmocňovanie

Čiastočne odmocnite a upravte (ak sa dá)