Mocniny

Súčet mocnín

Vypočítajte a výsledky vpíšte do voľných políčok
a) (13)-2 + (-12)-3 -(-13)-3 -(-15)-2 =

b) (-12)-2 - (12)-2 +(15)-3 +(-15)-3 =

c) 4 . 34 - 2 . 33 - 5 . 34 + 8 . 33 =

d) 24 - 6 . 22 + 23 + 9 . 22 - 33 =

e) 22 . 32 + 32 - 5 . 22 =