Zložitejšie úlohy na použitie pravidiel

Výsledky z pravého stĺpca priraďte ku príslušnému zadaniu v ľavom stĺpci