Mocniny

Pravidlá na počítanie s mocninami s premennými

Výsledky z pravého stĺpca priraďte ku príslušnému zadaniu v ľavom stĺpci