Mocniny

Pravidlá na počítanie s mocninami číselne

Do voľných políčok vpíšte číselný výsledok:
a)
b)
c)
d)


Do voľných políčok vpíšte výsledok v tvare mocnín:
e) /
f)
g)
h)