Mocniny

Mocniny s celočíselným exponentom číselne

Výsledky z pravého stĺpca priraďte ku príslušnému zadaniu v ľavom stĺpci