Číselné množiny

Číselné sústavy, deliteľ, násobok, uzavretosť číselných množín

Vyber všetky správne odpovede