Priama a nepriama úmernosť.

Precvičme si priamu a nepriamu úmernosť v slovných úlohách.

PaedDr. Katarína Poláčiková

Úlohu vypočítaj a vyznač správnu odpoveď.