Druhá mocnina a odmocnina.

Spamäti vypočítaj druhé mocniny a odmocniny daných čísel.

PaedDr. Katarína Poláčiková

Klikni do obdĺžnika a doplň chýbajúce údaje v tabuľke.
Hodnotenie svojej práce dostaneš, ak stlačíš "Vyhodnoť!"
číslo8-50,3201,19150,12
mocnina
číslo162536001210049000010000000,040,0064
odmocnina