Najlepšie výsledky

školský rok meno umiestnenie
2013/14 Martina Janičková, Viktória Schürgerová, Tomáš Szepsi, Matúš Rácz, Dávid Giák a žiaci kvarty ocenení v celoslovenskom výtvarno-vzdelávacom projekte Umenie zblízka
2013/14 František Sciranka 1. miesto v prvom kole celoslov. súťaže Pangea, 3. miesto v druhom kole celoslov. matematickej súťaže Pangea
2013/14 Gabriela Danková 1. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej časti súťaže Európa v škole
2013/14 Sofia Cingeľová, Katarína Kötelešová, Dominika Oravec 4. miesto v kraj. kole volejbalu
2013/14 Dominika Oravec, Alexandra Humarová 4. miesto v kraj. kole výtvar. súťaže Európa v škole
2013/14 Martina Janíčková 5. miesto v kraj. kole Olympiády zo SJL
2013/14 Ruth Borovská 2. miesto v okres. kole Olympiády v ANJ
2013/14 Norbert Pelegrin 3. miesto v okres. kole Olympiády v ANJ
2013/14 Viktória Schürgerová 2. miesto v okres. kole Olympiády v NEJ
2013/14 Richard Pastirčák 3. miesto v okres. kole Hviezdoslavovho Kubína
2013/14 Adam Cingeľ 2. miesto v okres. kole výtvar. súťaže Európa v škole - umelecká práca
2013/14 Simoneta Mértenová 2. miesto v okres. kole výtvar. súťaže Európa v škole - literárna práca
2013/14 Veronika Filipovská, Jana Lacková 3. miesto v okres. kole výtvar. súťaže Európa v škole - multimediálna práca
2013/14 Miriam Palková, Martina Janičková, Ruth Borovská, Simoneta Mértenová 3. miesto v okres. kole výtvar. súťaže Európa v škole - skupinová práca
2012/13 Juliána Verešová 11. miesto na celoslov. kole súťaže Olympiáda ľudských práv
2012/13 Adrián Szegedi 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Expert geniality show - Anglický jazyk
2012/13 Adrián Szegedi 4. miesto v celoslovenskej súťaži Expert geniality show
2012/13 Patrik Jakči 1. miesto v kraj. kole a účasť na celoslov. kole súťaže Európa v škole – multimediálna časť
2012/13 Michal Soroka účasť na celoslov. kole súťaže v prednese slovenskej prózy Timravina studnička
2012/13 Natália Kuzmová 1. miesto v kraj. kole a účasť na celoslov. kole súťaže Európa v škole – výtvarná časť
2012/13 Richard Héczei 2. miesto v kraj. kole a účasť na celoslov. kole súťaže Európa v škole – literárna časť
2012/13 Marek Čižmár 15. miesto v celoslov. súťaži EXPERT Geniality show
2012/13 Matej Ujco 3. miesto v kraj. kole atletických majstrovstiev
2012/13 Ronald Balog 1. miesto v celoslov. súťaži iBobor
2012/13 Simoneta Merténová účasť na celoslov. kole Európa v škole
2012/13 Viktória Schürgerová účasť na celoslov. kole z Olympiády v NEJ
2012/13 Adam Lukács 2.miesto v obvod. kole GEO olympiády
2012/13 Richard Pastirčák 3. miesto v okres. kole Hviezdoslavovho Kubína
2012/13 František Sciranka, Richard Pastirčák úspešní riešitelia celoslovenskej súťaže Matematický klokan
2011/12 Juliána Verešová 2. miesto v celoslov. kole za esej, účasť na celoslov. súťaži – Olympiáda ľudských práv
2011/12 Dávid Pásztor 1. miesto celoslov. výtvarnej súťaže Červené stužky
2011/12 Norbert Doboš 2. miesto v celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaži MAT MIX
2011/12 Gabriel Harajda 1. miesto v celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaži MAT MIX
2011/12 Sebastián Jenis 1. miesto v celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaži MAT MIX
2011/12 Adam Šmelko 1. miesto v celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaži MAT MIX
2011/12 Natália Kuzmová čestné uznanie v súťaži Literárne podhorie
2011/12 Natália Kuzmová 3. miesto v literárnej súťaži ocenu Dominika Tatarku
2011/12 Ráchel Borovská, Ľubomíra Somodiová,Jana Faragóová, Dominika Sabová účasť v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole
2011/12 Dávid Ongyik 1. miesto v kraj. kole atletiky – skok do diaľky, 2. miesto v kraj. kole atletiky – skok do výšky, účasť na majstrovstvách Slovenska
2011/12 Marek Čižmár, Erik Hutkai, Adam Kovács 1. miesto v kraj. kole Súťaže o olympionizme
2011/12 Monika Kababiková, Klaudia Jusková, Diana Vozárová, Patrícia Bálintová, Adrián Juríček 2. miesto v kraj. výtvar. súťaži Európa v škole – Multimédia
2011/12 Zita Baníková 3. miesto v kraj. kole atletiky - vrh guľou
2011/12 Frederika Petriková, Diana Vozárová účasť na celoslov. etickej súťaži Globálny etický program - Vedieť sa správne rozhodnúť
2011/12 Patrícia Kaclíková 9. miesto v kraj. kole Olympiády z BIO
2011/12 Ráchel Borovská ocenenie v krajskej výtvar. súťaži Európa v škole
2011/12 Ľubomíra Somodiová, Jana Faragóová ocenenie v krajskej výtvar. súťaži Európa v škole
2011/12 František Sciranka 1.miesto v obvod. kole Pytagoriády
2011/12 Ruth Borovská 2. miesto v okres. kole Olympiády v ANJ
2011/12 Klaudia Jusková 2. miesto v obvod. kole v atletike
2010/11 Karin Sedláková 2. miesto v celoslov. kole výtvarnej súťaže Červené stužky, 1. miesto v okres. kole výtvar. súťaže Plameň, iskra života
2010/11 Viktor Varga 5. miesto v celoslov. kole Olympiády ľudských práv
2010/11 Viktória Schϋrgerová 3. miesto v kraj. kole Olympiády v NEJ
2010/11 Veronika Viszlayová 4. miesto v kraj. kole Olympiády v NEJ
2010/11 Patrícia Kaclíková 6. miesto v kraj. kole BIO olympiády
2010/11 Matej Ujczo 6. miesto v kraj. kole CHE olympiády
2010/11 Henrieta Zsóková ocenenie v krajskom kole výtvar. súťaže Európa v škole
2010/11 Ľubomíra Somodiová ocenenie v krajskom kole výtvar. súťaže Európa v škole
2010/11 Martina Janíčková účasť v kraj. kole Hviezdoslavovho Kubína
2010/11 Natália Gašparová 1. miesto v obvod. kole výtvar. súťaže Európa v škole
2010/11 Nadežda Kekeľová 3. miesto v obvod. kole a čestné uznanie v celoslov. kole výtvar. súťaže Európa v škole
2010/11 Ruth Borovská 3. miesto v obvod. kole z Olympiády v ANJ
2010/11 Ronald Balog 3. miesto v obvod. kole Pytagoriády
2010/11 Marek Čizmár 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Expert geniality show - Planéta Zem
2009/10 Patrícia Hudáková, Daniel Szmolniczky cena národnéhoinštitútu slovenského jazyka a literatúry v súťaži Dobšinského Košice
2009/10 Viktor Varga účasť v celoslov. kole Olympiády ľudských práv, 2. miesto za esej Demokracia si ty
2009/10 Dávid Kovács 1. miesto v celoslov. kole a cena poroty výtvar. súťaže Červené stužky
2009/10 Viktória Fábryová 3. miesto v kraj. kole v Olympiáde v NEJ
2009/10 Karin Sedláková špeciálna cena v celoslov. výtvar. súťaže Deti klíme, 1. miesto v kraj. kole výtvarnej súťaže Vesmír – dobrodružstvo objavov
2009/10 Slávka Hiľovská, Kristián Bolló čestné uznanie v kraj. kole vo výtvar. súťaži Vesmír – dobrodružstvo objavov
2009/10 Patrícia Hudáková, Daniel Szmolniczký 2. miesto v kraj. kole v Matičnej súťaži Dobšinského Košice
2009/10 Patrícia Kaclíková, Dominika Šimonová 2. miesto v kraj. kole Európsky týždeň boja proti drogám
2009/10 Adam Šmelko 1. miesto v obvod. kole MMO
2009/10 Norbert Doboš 2. miesto v obvod. kole MMO
2009/10 Adrián Szegedi 3. miesto v obvod. kole olympiády v ANJ
2009/10 Henrieta Kuzderová, Peter Hudák účasť na krajskom kole v Olympiáde v ANJ
2009/10 Veronika Viszlayová účasť na krajskom kole v Olympiáde v NEJ
2009/10 Nikolas Rybár 1. miesto vo vlastnej kategórii súťaže v prednese poézie a prózy v maďarskom jazyku
2009/10 Dávid Ongyik 1. miesto na obvod. majstrovsvách v skoku do výšky a skoku do diaľky
2009/10 Roman Ujco 1. miesto v obvod. kole Beh na 300 m
2009/10 žiaci III.OA zvláštna cena za multikulturálne stvárnenie v celoslov. finále súťaže Supertrieda
2009/10 Daniel Lučai, Roland Kister, Radwan Al Ali a žiaci IV.OA ocenení v celoslov. výtvarno-vzdelávacom projekte Umenie zblízka
2008/09 Miriama Antlová 1. miesto v kraj. kole, 2. miesto v celoslov. kole Olympiády z NEJ
2008/09 Zuzana Jánošíková 1. miesto v reg. kole v rétorike Štúrov Zvolen, úspešná v celoslovenskom kole
2008/09 Karin Sedláková Čestné uznanie v celosl. meradle vo výtv. súťaže Európa v škole
2008/09 Lukáš Ižovský 1. miesto v kraj. kole výtv. súťaže Európa v škole
2008/09 Ladislav Takáč 2. miesto v kraj. kole výtv. súťaže Európa v škole
2008/09 Jana Popovicsová 3. miesto v kraj. kole výtv. súťaže Európa v škole
2008/09 Gabriel Szabó Bartko 3. miesto v kraj. kole SOČ odbor ochrana a tvorba životného prostredia
2008/09 Henrieta Kuzderová úspešná riešiteľka kraj. kola GEO olympiády
2008/09 Aneta Vartásová úspešná riešiteľka kraj. kola GEO olympiády
2008/09 Adrián Szegedi 1. miesto v okres. kole GEO olympiády
2008/09 Adam Šmelko 1. miesto v okres. kole MMO, 6. miesto v kraj. kole
2008/09 Rastislav Červený, Nikola Viszlaiová, Adam Fabián 2. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan
2008/09 Volejbal - dievčatá 4. miesto v krajskom kole, 2. miesto súťaži Scool cup
2008/09 Dievčatá 1. miesto v okresnom kole družstiev v ľahkej atletike
2008/09 DRK Gymkáči účasť na celoslovenskej súťažnej prehliadke detských recitačných kolektívov
2008/09 Žiaci sekundy Účastníci celoslovenského finále Supertrieda
2007/08 Mariana Liptaiová účasť v celoslov. kole Olympiády ľudských práv
2007/08 Miriam Antlová 1. miesto v kraj. kole, 6. miesto v celoslov. kole Olympiády v NEJ
2007/08 Družstvo maturantov 4. miesto v národ. finále Európskej humanitárnej olympiády
2007/08 DS Gymkáčik 1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslov. prehliadke divad. súborov
2007/08 Beáta Pecuchová 3. miesto v kraj. kole SOČ – odbor ochrana a tvorba životného prostredia
2007/08 Družstvo dievčat 4. miesto v krajskom kole volejbal
2007/08 Jana Juhásová Postup do celoslov. kola výtv. súťaže Európa v škole
2007/08 Adriana Jasaňová Špeciálna cena celoslov. výtv. súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky
2007/08 Karin Sedláková, Zuzana Oleksíková Špeciálna cena výtv. súťaže Nakresli výskumníka/výskumníčku v rámci celoeurópskeho projektu
2007/08 Norbert Doboš, Adam Šmelko, Adrián Szegedi 1.,2. a 3.miesto v reg. kole MAT olympiády
2006/07 Martin Vasiľ 1. miesto v celoslov. súťaži „Každý iný všetci rovní“ – grafický návrh plagátu
2006/07 Tomáš Viszlay 3. miesto v kraj. kole Olympiády v NEJ
2006/07 Miriam Antlová 1. miesto v krajskom kole, 4. miesto v celoslov. kole Olympiády v NEJ
2006/07 Pavol Široczki 1. miesto v krajskom kole, 1. miesto v celoslov. kole Olympiády v NEJ
2006/07 Gabriel Szabó – Bartko – úspešný riešiteľ v kraj. kole GEO olympiády
2006/07 Denisa Komjátyová 2. miesto v kraj. kole GEO olympiády, 8. miesto v celoslov. kole
2006/07 Matej Smorada 1. miesto v kraj. kole v Olympiáde ľudských práv, účasť v celoslov. finále
2006/07 Anna Cirbusová 3. miesto v kraj. kole SOČ odbor ekológia
2006/07 Adam Fabian úspešný riešiteľ kraj. kola CHE olympiády kat.C
2006/07 Alexandra Gajdošová 5. miesto v celoslov. finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť"
2006/07 Žiaci III.OA ocenení v celoslovenskom výtvarno-vzdelávacom projekte Umenie zblízka
2005/06 Laura Magyarová 2. miesto v kraj. kole, účasť v celoslov. kole Beh Jozefa Plachého
2005/06 František Pálenčár úspešný riešiteľ kraj. kola FYZ olympiády kat.A
2005/06 František Revický úspešný riešiteľ kraj. kola MMO
2005/06 Matúš Fabián súťaž Olympiáda ľudských práv – účasť v celoslovenskom kole - SOČ, odbor ekológia 3. miesto v kraj. kole
2005/06 Lucia Hiľovská 5. miesto v kraj. kole BIO olympiády kat.A
2005/06 Vladimíra Gajdošová 4. miesto v kraj. kole BIO olympiády posterová časť
2005/06 Pavol Široczki 1. miesto v krajskom kole olympiády v nem. jazyku, úspešný riešiteľ v celoslovenskom kole
2005/06 Kinga Dedinská – 2. miesto v kraj. kole CHE olympiády kat.C
2005/06 Marián Petro, Erik Zelený, Patrik Bodnár víťazi regionálneho kola súťaže o olympizme, postup do celoslovenského finále
2005/06 Ochotnícky kolektív DS 23 2. miesto v krajskom kole prehliadky alternatívnych divadiel
2004/05 Lucia Hiľovská 5. miesto v kraj. kole BIO – projektová časť
2004/05 Matej Buzgo 5. miesto v celoslovesnkom kole BIO olympiády, člen družstva SR, ktoré nás reprezentovalo na medzinárodnej BIO olympiáde v Číne
2004/05 Michal Jasaň, Pavol Široczki úspešní riešitelia celoslovenského korešpodenčného seminára z fyziky fyzIQ v kategórii S2
2004/05 Pavol Široczki 5. miesto v kraj. kole MO kategória B
2004/05 Marek Mihók 1. miesto v regionálnom kole MMO
2004/05 Michal Jasaň, Pavol Široczki, Tibor Kaputa, Branislav Kocper 4. miesto v Košickom Matboji
2004/05 Katarína Višňovská 3. miesto v kraj. kole Olympiády v NEJ
2004/05 Pavol Široczki 1. miesto celoslov. kola Olympiády v NEJ
2004/05 Divadelný súbor víťaz krajského kola, účasť na celoslovenskej prehliadke a na Festivale teatrov mlodziežewych v Poľsku
2004/05 Piotr Sieniawski 3. miesto v kraj. kole Metamorfózy slova
2003/04 Paulína Jeseničová 1. miesto v kraj. kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, postup do slovenského kola
2003/04 Piotr Sieniawski 1. miesto v kraj. kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
2003/04 Diana Verešová 4. miesto v kraj.kole BIO olympiády – posterová časť
2003/04 Alexandra Kocsisová 5. miesto v kraj. kole BIO olympiády
2003/04 Michal Jasaň úspešný riešiteľ kraj. kola MAT olympiády
2003/04 Marek Mihók, Pavol Široczki, Dávid Hudák úspešní riešitelia celoslovenskej matem. súťaže KLOKAN
2003/04 Matej Buzgo 2. miesto v kraj. kole a úspešný riešiteľ celosl. kola BIO olympiády, člen prípravného družstva na medzinárodnú súťaž
2002/03 Dávid Hudák úspešný riešiteľ kraj. MAT semináru
2002/03 Matej Buzgo 2. miesto v kraj. kole a 1. miesto v celosl. kole SOČ – odbor geovedy
2002/03 Matej Buzgo 3. miesto v kraj. kole BIO, uspešný riešiteľ v celosl. kole
2002/03 Alexandra Kocsisová 1. miesto v kraj. kole BiO – posterová časť, 8. miesto v celoslovenskom kole
2001/02 Matej Buzgo 1.miesto v kraj. kole a 3. miesto v celoslov. kole súťaže Poznaj a chráň odbor geológia
2000/01 Paulína Jeseničová 2. miesto v kraj. kole súťaže Hviezdoslavov kubín
2000/01 Marta Šimonová 3. miesto v kraj. kole BIO olympiády a úspešný riešiteľ v celosl. kole
1999/00 Jana Stachová 1. miesto v kraj. kole, 3. miesto v celoslov. kole olym. v NEJ
1999/00 Marta Šimonová 2. miesto v kraj. kole BIO olympiády a úspešný riešiteľ v celosl. kole
1998/99 Marta Šimonová, Katarína Lacková účasť na celosl. kole BIO olympiády – posterová časť
1998/99 Marta Šimonová 1. miesto v kraj. kole BIO olympiády
1997/98 Július Kočiš úspešný riešiteľ kraj. kola MAT olympiády
1997/98 Matej Buzgo 1. miesto v slov.kole – Vedecká konferencia osemročných gymnázií z biológie
1992/93 Adrián Fischer 2. miesto v reg. kole BIO oympiády – kat.A
1992/93 Andrea Hajduová 1. miesto v reg. kole BIO olympiády
1991/92 Andrea Hajduová 4. miesto v reg. kole BIO olympiády – kat.B
1990/91 Miroslav Schürger 1. miesto v kraj. kole, účasť v slov. kole Olympiády v NEJ
1987/88 Mikuláš Kövesi, Peter Silarszky úspešní riešitelia kraj. matem. semináru
1987/88 Petronela Tóthová 2. miesto v kraj.kole SOČ odbor zdravotníctvo
1986/87 Slávka Šlosariková 2. miesto v celosl. kole GEO olympiády
1985/1986 Ján Heinrich, Peter Hudák, Ladislav Kövesi, Marián Hudák, Mikuláš Kövesi, Miroslava Sabolová 4. miesto na Stredoškolských majstrovstvách Slovenska v šachu
1984/85 Ladislav Janitor 10. miesto v krajskom kole CHE olympiády – kat.A
1983/84 Ladislav Janitor úspešný riešiteľ kraj. kola MAT olympiády
1983/84 František Revický 4. miesto v krajskom kole CHE olympiády – kat.B
1983/84 Ladislav Janitor 2. miesto v krajskom kole CHE olympiády – kat.B
1982/83 Ladislav Zabó 2. miesto v celosl. kole GEO olympiády
1982/83 Slavomír Šlosarik 1. miesto v celosl. kole GEO olympiády
1982/83 Peter Erdélyi, Ervín Petrik 2. miesto v kraj. kole SOČ odbor geológia
1982/83 Andrea Balgová 2. miesto v krajskom kole BIO olympiády
1981/82 Soňa Mrozeková 6.miesto v celosl. kole GEO olympiády
1981/82 Slavomír Šlosarik 1. miesto v celosl. kole GEO olympiády
1981/82 Michal Janek, Peter Rusnák, Michal Göbl, Marián Baník, Tibor Bráz, Ondrej Varga, Ján Bartók 1. miesto v SSR (2. miesto v ČSSR) v Pretekoch brannej všestrannosti
1980/1981 Jozef Viszlai, Marián Baník, Michal Janek, Peter Rusnák, Vladimír Gajdoš, Michal Göbl, Ján Bartók 3. miesto v SSR v Pretekoch brannej všestrannosti (7. miesto v ČSSR)
1978/79 Peter Fülöp 5. miesto v krajskom kole BIO olympiády
1976/77 Miroslav Gábor 5. miesto v krajskom kole BIO olympiády
1978/79 Milan Onda, Anton Herchl, Vladimír Gajdoš, Gabriel Pöhm, Miroslav Spišák, Oto Grollmusz, Jozef Janek 2. miesto v SSR (5. miesto v ČSSR) v Pretekoch brannej všestrannosti