Konzultačné hodiny

Výchovný poradca: Mgr. Iveta Bradová

Pondelok 14.00 - 15.00 hod.
Streda 8.00 - 9.00 hod.