USUDZOVANIE

 1. Úsudok

  1.  rôzne úlohy z logiky (html)
  2.  pravdivostná hodnota zložených výrokov (html)
  3.  usudzovanie o pravdivosti výrokov I. (html)
  4.  usudzovanie o pravdivosti výrokov II. (html)
 2. Logické úlohy, algebrogramy, hlavolamy

  1.  Rybári (html)
  2.   Poschodový dom (exe)
  3.   Futbalová súťaž (exe)
  4.   Preteky  (exe)
  5.   Kto je najvyšší (exe)
  6.   Hudobníci (exe)
  7.   Učitelia (exe)
  8.   Algebrogram 1 (exe)
  9.   Algebrogram 2 (exe)
  10.   Algebrogram 3 (exe)
  11.   Sudoku (exe)
  12.   Magický obrazec 1 (exe)
  13.   Magický obrazec náročnejší  (exe)
  14.   Magický obrazec - logická úloha  (exe)