© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2015

Definičný obor výrazu

Výrazy so zlomkami I.

Určte definičný obor výrazu.


D=

D=

D=

D=

D=

D=

D=

D=

D=

D=

D=

D=