PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Vyhlásenie 2.kola prijímacích skúšok

Riaditeľstvo Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že prijímacie skúšky v ďalšom termíne do I. ročníka osemročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnia 20. júna 2017.

HARMONOGRAM PS pre 8-ročné štúdium
20. júna 2017

7.45 - 8.00     Privítanie uchádzačov o štúdium a úvodné pokyny
8.00 - 9.00     Test MAT
9.00 - 9.30     Prestávka
9.30 - 10.30   Test SJL

12.00       Zasadnutie prijímacej komisie
13.00       Vyhlásenie výsledkov


Výsledky PS, druhé koloTU.


  OZNAM JAZYKOVEJ ŠKOLY
na šk. rok 2017/2018   

-> Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moysesa od 11. septembra 2017 opäť otvára kurzy pre širokú verejnosť v jazyku:
* anglickom
* nemeckom
* ruskom

- Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny ,
- Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou 2 vyučovacie hodiny (aj pre maturantov a seniorov) ,
- Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny

-> Ceny kurzov v šk. roku 2017/2018
   (školné + zápisné):


Základné kurzy s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov základných a stredných škôl 100€ + 5€
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €

Špeciálne kurzy s týždennou dotáciou (aj pre maturantov a seniorov) 2 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre dospelých 80 € + 5 €
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 60 € + 5 €

Prípravné kurzy na štátnu jazykovú skúšku a jazykové certifikáty s týždennou dotáciou 4 vyučovacie hodiny
♠ poplatok pre žiakov stredných škôl 100 € + 5 €
♠ poplatok pre dospelých 120 € + 5 €


Zápis a vstupné testy do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2017/2018 sa uskutočnia od 19. júna do 4. júla 2017. Bližšie informácie na telefónnom čísle 055/ 460 21 38, podrobnosti k platbe sú aj TU.

Prihlášky do Jazykovej školy pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou na školský rok 2017/2018:
-> prihláška na jazykovú školu na školský rok 2017/2018
-> prihláška: na špeciálny kurz pre maturantov (2 hod), na špeciálny konverzačný kurz (2 hod), na prípravný kurz na ŠJS a jazykové certifikáty (4 hod)

A čo už je za nami...

14.06.2017, Petronela Bernárová, III.OA
Ani tento rok sme nemohli zabudnúť na výlet, ktorý by nám oživil prichádzajúce leto. Konal sa 13. až 14. júna v Kysaku. Počasie bolo slnečné a dávalo nám to aj patrične najavo počas 3-kilometrovej prechádzky po nanuk a späť. Zvyšok dňa sme strávili v areáli hotela. Nechýbali preliezačky ani ihrisko. Neskôr, keď sa už ochladilo a zotmelo, sme sa...
02.06.2017, Simoneta Mértenová, VII.OA
Na našom gymnáziu sa 2. jún 2017 niesol v znamení letných olympijských hier. Začali sa, tak ako sa patrí, vztýčením olympijskej vlajky a zapálením ohňa. Ctenými hosťami boli žiaci z partnerskej školy v Mokranciach a paralympijský športovec v lukostreľbe Imrich Lyócsa. Žiaci našej školy boli rozdelení do dvoch skupín. Do prvej sme zaradili...
25.05.2017, Zuzana Petriková, I.A
Dňa 25. 5. 2017 sa v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave konalo vyhodnotenie fotografickej súťaže SLOVENSKÝ KRAS. Každý súťažiaci musel do súťaže poslať 5 fotografií, ktoré mali znázorňovať nejakú súčasť Slovenského krasu. V mojej kategórii som sa s fotografiou jasovského jazera umiestnila na...
04.05.2017, Veronika Magyar, I.A
Vo štvrtok 4. mája 2017 sa na našej škole už tradične konala súťaž s názvom HROCH (Hľadaj Riešenia Ostaneš CHytrý). Táto súťaž sa od iných súťaží líši tým, že ju organizujú žiaci našej školy, a teda aj úlohy, ktoré súťažiaci riešili, vymysleli naši žiaci (I.A, V.OA). V teste sa súťažiaci stretli najmä s logickými úlohami – či už s osemsmerovkami alebo slovnými úlohami, ale popasovať sa museli aj s...
27.04.2017, Viktória Kisterová, V.OA
Girl’s day je celosvetový deň žien v IKT, ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Tento rok sme sa my, študentky V.OA a I.A, zúčastnili štvrtého ročníka tejto akcie a zamierili do Siemensu. Na začiatku bol pre nás pripravený kvíz, kde boli obrázky rôznych zdravotníckych zariadení a mali sme uhádnuť...
24.04.2017, Franciska Kasášová a Sofia Perlíková, V.OA
Študenti Gymnázia Štefana Moysesa navštívili katedru mediálnej výchovy na Prešovskej univerzite, kde nahliadli do mediálneho sveta a dostali možnosť objaviť svoje skryté talenty. Čo sa stane, ak navštívite katedru mediálnej výchovy na Prešovskej univerzite? Pravdepodobne sa dozviete nové informácie a pritom sa aj zabavíte. Ak by sme sa zamýšľali nad...

Ďalšie školské akcie ...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2016/2017

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod