PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Výsledky prijímacích skúšok nájdete v časti žiacka knižka


Zápis

Dňa 23. mája 2018 (streda) od 10.00 hod. v budove školy sa koná zápis prijatých žiakov na osemročnú a štvorročnú formu štúdia. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený zápisný lístok žiaka, ktorý vydáva príslušná základná škola.
Rodičia na zápise zároveň dostanú informácie o možnosti štúdia na Jazykovej škole.
V tento deň si môžete prísť pozrieť písomné práce z prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka.


Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Gymnázia Š. Moysesa týmto oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že v súlade so Zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 udeľuje v dňoch: 21.05.2018 (pondelok) a 22.05.2018 (utorok) riaditeľské voľno študentom školy z organizačných dôvodov.
Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 23.05.2018 (streda).


  NOVINKY

Oznamujeme všetkým deviatakom a piatakom, že v školskom roku 2018/19 OTVÁRAME jednu triedu štvorročného a jednu triedu osemročného gymnázia.
Tešíme sa na Vás a veríme, že sa u nás budete cítiť rovnako skvele, ako sa cítia naši študenti :-).

P.S. Neprecestujte si svoju mladosť, poďte si ju k nám užívať...

  IT akadémia

Termín na vyplnenie dotazníkov: 30. jún 2018
dotazník pre učiteľov GŠM,
dotazník pre študentov GŠM - iba SŠ,

A čo už je za nami...

18.05.2018, RNDr. G. Kövesiová
V dňoch 16. – 18. mája 2018 sa aktívni členovia eTwinning projektov zúčastnili série prírodovedných exkurzií v Brne a jeho okolí v Českej republike. Navštívili sme aj Gymnázium v Tišňove - partnerskom meste nášho mesta, kde sme spolu strávili jeden príjemný, hoci upršaný deň. Ešte pred obedom sme po dlhej ceste autobusom konečne dorazili do...
12.04.2018, Mgr. K. Panyko, RNDr. G. Kövesiová
V dňoch 9. – 11. apríla 2018 sme mali tú česť zúčastniť sa na medzinárodnom seminári „Interactive technologies for the future classroom“ v Bruseli, ktorý organizovala European Schoolnet (EUN). Cieľom tohto workshopu bolo priblížiť učiteľom triedu 21. storočia a ukázať im, ako...
07.04.2018, RNDr. G. Kövesiová
eTwinning SCHOOL, to je označenie ktorým sa môže pýšiť 1 211 škôl v celej Európe. Naša škola ho získala ako jedna z piatich stredných škôl na Slovensku. Takýto titul si zaslúžili školy, ktoré splnili náročné kritériá a boli uznané ako lídri v nasledujúcich oblastiach...
22.03.2018, Dalibor Danko, II.A
Dňa 22. 3. 2018 sa všetci mladí nadšenci histórie zišli na jednom mieste, aby preukázali svoje vedomosti v oblasti dejín a popasovali sa s náročnými úlohami. V priestoroch Katedry histórie FF UPJŠ, v budove Platón, sa totiž konal 10. ročník dejepisnej olympiády. Záujem o dejiny sa u mňa začal formovať už v útlom veku, keď som vždy s úžasom pozoroval...
19.03.2018, RNDr. G. Kövesiová
Aj tento školský rok sme sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN, ktorá sa konala 19. marca 2018. Z našej školy súťažilo spolu 26 žiakov. Školským šampiónom sa stal Benjamín Rácz z II.OA s percentilom...
15.03.2018, Bianka Šimková, VII.OA
Dňa 15. 03. 2018 sa študenti tretieho ročníka a septimy spolu s vyučujúcimi zúčastnili exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach. Táto vysoká škola organizovala prednášku s názvom „Veda v meste“ (v rámci NP IT akadémia). Prednáška bola určená pre žiakov stredných škôl s cieľom...
15.03.2018, Diana Safková, III.A
Dňa 15. 3. 2018 sme sa my, žiaci Gymnázia Štefana Moysesa III.A a VII.OA triedy a naše pani profesorky, vybrali na menší výlet do Prešova. Navštívili sme Prešovskú univerzitu, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o univerzite, štúdiu, študijných odboroch a o prijimacích skúškach. Mali sme možnosť aspoň na chvíľu nasať atmosféru...

Ďalšie školské akcie ...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2017/2018

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod