HARMONOGRAM
PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Prvé kolo, prvý termín PS 2017:
dňa 09. 05. 2017

7.45 - 8.00 hod.     Privítanie uchádzačov o štúdium a úvodné pokyny

8-ročné štúdium
8.00 - 9.00 hod.     Test MAT
9.00 - 9.30 hod.     Prestávka
9.30 - 10.30 hod.   Test SJL

4-ročné štúdium
8.00 - 9.00 hod.     Test SJL
9.00 - 9.30 hod.     Prestávka
9.30 - 10.30 hod.   Test MAT

13.00 hod.    Zasadnutie prijímacej komisie
14.00 hod.    Vyhlásenie výsledkov

výsledky PS zo dňa 9. 5. 2017:
8-ročné štúdium
4-ročné štúdium


Prvé kolo, druhý termín PS 2017:
dňa 11. 05. 2017

7.45 - 8.00 hod.      Privítanie uchádzačov o štúdium a úvodné pokyny

4-ročné štúdium
8.00 - 9.00 hod.     Test MAT
9.00 - 9.30 hod.     Prestávka
9.30 - 10.30 hod.   Test SJL

12.00 hod.     Zasadnutie prijímacej komisie
13.00 hod.     Vyhlásenie výsledkov

výsledky PS zo dňa 11. 5. 2017:
4-ročné štúdium


A čo už je za nami...

04.05.2017, Veronika Magyar, I.A
Vo štvrtok 4. mája 2017 sa na našej škole už tradične konala súťaž s názvom HROCH (Hľadaj Riešenia Ostaneš CHytrý). Táto súťaž sa od iných súťaží líši tým, že ju organizujú žiaci našej školy, a teda aj úlohy, ktoré súťažiaci riešili, vymysleli naši žiaci (I.A, V.OA). V teste sa súťažiaci stretli najmä s logickými úlohami – či už s osemsmerovkami alebo slovnými úlohami, ale popasovať sa museli aj s...
27.04.2017, Viktória Kisterová, V.OA
Girl’s day je celosvetový deň žien v IKT, ktorý sa každoročne koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci. Tento rok sme sa my, študentky V.OA a I.A, zúčastnili štvrtého ročníka tejto akcie a zamierili do Siemensu. Na začiatku bol pre nás pripravený kvíz, kde boli obrázky rôznych zdravotníckych zariadení a mali sme uhádnuť...
24.04.2017, Franciska Kasášová a Sofia Perlíková, V.OA
Študenti Gymnázia Štefana Moysesa navštívili katedru mediálnej výchovy na Prešovskej univerzite, kde nahliadli do mediálneho sveta a dostali možnosť objaviť svoje skryté talenty. Čo sa stane, ak navštívite katedru mediálnej výchovy na Prešovskej univerzite? Pravdepodobne sa dozviete nové informácie a pritom sa aj zabavíte. Ak by sme sa zamýšľali nad...
21.04.2017, Karin Pastirčáková, I.OA
V piatok 21. 4. 2017 nás navštívil pán lesník Róbert Sačko. Porozprával nám o svojej práci a rôzne zaujímavosti o lese. Potom nás rozdelil do skupín, v ktorých sme riešili úlohy a vďaka nim sme spoznali stromy a ich drevo. Nakoniec nám ukázal predmety, s ktorými sa...
21.04.2017, Petronela Bernárová, III.OA
Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa aj my zúčastnili výtvarnej súťaže, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou. Témou bol Život na lúke, v lese a vo vode. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 21. 4. a medzi ocenených sa podarilo dostať aj nám: v 2. kategórii sa na krásnom 1. mieste umiestnila...
11.04.2017, Michaela Hudáková, VI.OA
Utorok pred Veľkonočnými prázdninami sa stal šťastným dňom pre divadelný súbor FeminiTRI. Ten v zložení Ruth Borovská, Martina Janičková a Michaela Hudáková reprezentoval Gymnázium Štefana Moysesa a ZUŠ v Moldave nad Bodvou, keď sa zúčastnil krajského kola súťaže Divadla poézie v Michalovciach a doniesol si domov krásne prvé miesto s postupom...

Ďalšie školské akcie ...

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2016/2017

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod